Wie...


Wat bedoelen wij met een zorgintensief kind/jongvolwassenen?

Dat is eigenlijk gewoon het kind dat op de wereld komt en vanzelfsprekend op zoek moet/gaat naar zijn of haar plekje in de maatschappij. Begeleid hierin door liefde, verzorging, aandacht, begrip en sturing van ouders e/of andere verzorgers, echter wel met iets meer zorg dan het gewone kind. Die extra en vaak intensieve zorg is nodig doordat onze kinderen beperkingen kennen in hun geestelijke en/of lichamelijk welzijn.

 

Deze beperkingen variëren van een (lichte) gedragsafwijking (zoals PDD-NOS, ADHD, Autisme), verstandelijk beperkt (denk aan verschillende syndromen, epilepsie) tot meervoudig beperkt (dit zijn vaak combinaties van zowel geestelijke als lichamelijke aandoeningen).


Luuk samen met Nienke.

Wat...


Met onze stichting bieden wij voor onze doelgroep een plek om samen te komen. Een plek waar we elkaar kunnen ondersteunen en informeren in en over de zorg voor en rondom onze kinderen, dit met behulp van diverse themaochtenden en gastsprekers over gerelateerde onderwerpen.

Wij bieden ook ontspanning....even geen zorg....door middel van activiteiten zoals een brunch, een creatieve workshop of onze jaarlijkse Verwendag.

 

Maar belangrijk vooral ook een plek waar je gehoord wordt, meetelt en gewoon even jezelf mag zijn....even ontladen en weer opladen. Want het hebben van een kind met een beperking betekend vooral niet dat wij ons moeten verstoppen....maar we hebben elkaar vaak juist nodig voor die schouder, die hand, dat oor of net even dat zetje in de goede richting bij die zoektocht naar de beste zorg voor onze kinderen.

 

Daarnaast organiseren wij ook jaarlijks een uitje met onze kinderen. In de toekomst willen wij deze activiteit graag uitbreiden naar maandelijks.

Waar...


Deze plek wordt inmiddels 2x per maand gecreëerd; elke 2de dinsdag en elke laatste donderdag van elke maand. (Uitgezonderd van de zomermaanden waarin alleen de dinsdag wordt gehanteerd.) Bij het organiseren hiervan proberen wij een vaste locatie te hanteren (momenteel; De Erker, Jan van Avennestraat 32 in Schiedam) waar men geheel vrijblijvend aan kan schuiven tussen 10.00 en 12.00 uur en wij schenken dan koffie en thee.


Hoe...

Wij doen dit alles vrijwillig en vol energie....en met een lach en wat eigengemaakte producten, maar vooral afhankelijk van sponsoring, donaties en andere financiële middelen.


Kelly samen met papa Ton.